Nieuwe lokaties met AanUit.net in Den Haag

In de Poolsterhaven aan de Binckhorst in Den Haag komen 17 nieuwe ligplaatsen voor de rondvaartboten. Hierdoor kunnen de bewoners en toeristen nog meer genieten van de Haagse binnenwateren en kan Den Haag op een andere manier worden beleefd vanaf het water. Het is een al langgekoesterde wens van rondvaartorganisaties om dichter bij het Haagse Centrum hun boten te kunnen stallen. Ook zal er een extra steiger worden aangelegd om particuliere boten de ruimte te bieden om dicht bij het Haagse centrum hun boten aan te leggen of vandaar uit gemakkelijk naar Haagse grachten te varen. De exacte invulling hiervan wordt de komende periode uitgewerkt. De Poolsterhaven zal door Seijsener worden voorzien van 40 stroompunten met AanUit.net van Involtum.

Forgot your password?

Your password must contain at least 8 characters.

Please type the email address you have registered with us and choose a new password of at least 8 characters.