Nieuwe locatie Voorburg

In het mooie Voorburg aan de Vliet komen AanUit palen. Planning is dat de palen in de Zomer 2016 worden opgeleverd. In Leidschendam, Vlaardingen en Maaslsuis staan al AanUit zuilen. Bijna de gehele vaarroute is nu voorzien van AanUit zuilen.

De Vliet is een kanaal in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De Vliet loopt van Leiden via Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk naar Delft, waar het kanaal uitmondt in de rivier de Schie, die bij Rotterdam en Schiedam in de Maas uitkomt. De Vliet maakt deel uit van het Rijn-Schiekanaal. In Leidschendam (voorheen tussen Veur en Stompwijk) bevindt zich een sluis. Deze is noodzakelijk omdat de waterschappen Rijnland en Delfland een verschillend waterpeil hebben.

Forgot your password?

Your password must contain at least 8 characters.

Please type the email address you have registered with us and choose a new password of at least 8 characters.