Elektrische vaarroute

Leuk item op omroep Friesland over elektrisch varen. Nergens anders in Nederland is de concentratie van watersport zo groot als in Friesland. Daarom werken Het Friese Merenproject en de provincie samen met de Stichting Elektrisch Varen Friensland (SEFF), het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheden om het duurzame watertoerisme te stimuleren. Naast speciale routes voor elektrisch aangedreven schepen, wordt gewerkt aan normering van aandrijfsystemen en certificering van bedrijven. Friesland vervult hierin een voortrekkersrol. Daarnaast wordt Friesland schoner en stiller. De overweldigende ervaring van elektrisch varen door het prachtige Friese natuurschoon is geen utopie. Langs vele vaarwegen zijn er AanUit.net puntenn met groene stroom. Zie de AanUit.net kaart om te zien waar er AanUit.net oplaadpunten zijn.

Omroep Friesland

Forgot your password?

Your password must contain at least 8 characters.

Please type the email address you have registered with us and choose a new password of at least 8 characters.