Elektrisch varen bij de NOS

Op het water is de populariteit van 'elektrisch' zeker niet minder dan op de weg. Procentueel zelfs groter. Hoewel harde statistiek ontbreekt, zegt het platform elektrisch varen dat ruim drie procent van de pleziervaartuigen alleen accu's als krachtbron gebruikt. Dat is drie keer zoveel als bij auto's.

AanUit.net staat voor elektrisch varen. Met AanUit.net kan men heel eenvoudig stroom aan- en uitzetten. Met AanUit.net kan de elektrische booteigenaar nog meer, veel meer. Water tappen, wasmachines schakelen, code voor de douche of slagboom.

Steeds meer bedrijven en bedrijfjes leggen zich toe op het bouwen van elektrische boten. Of op de inbouw van elektrische aandrijving in bestaande schepen. Het grote voordeel van AanUit.net is het gemak van de smartphone app en de mogelijkheid van flexibele tarieven.

Zie NOS site

Forgot your password?

Your password must contain at least 8 characters.

Please type the email address you have registered with us and choose a new password of at least 8 characters.