AanUit.net in het nieuws

Veel positieve artikelen op internet dit weekend over AanUit.net.

Stroom en water per smartphone met AanUit.net.

Aanuit.net maakt het verblijfsrecreanten gemakkelijk. Men zet de stroom- en watervoorziening op jachthaven en camping zèlf aan en uit, zonder hiervoor naar het havenkantoor of de campingreceptie te moeten gaan. Onduidelijke, algemene verrekening in het haven- of campinggeld behoort tot het verleden. Gasten betalen voor wat men wèrkelijk verbruikt.

Klik hier voor de Emerce site

Forgot your password?

Your password must contain at least 8 characters.

Please type the email address you have registered with us and choose a new password of at least 8 characters.