AanUit.net in Den Haag

De Haagse wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling) heeft afgelopen augustus de vernieuwde Fokkerhaven in de Binckhorst officieel geopend.
Begin oktober zijn ook de AanUit.net zuilen aangesloten en in gebruik genomen. De voorzieningen werden direct na aansluiten gebruikt door elektrische sloepen.

Lees meer

<a href="">Lees meer</a>

Forgot your password?

Your password must contain at least 8 characters.

Please type the email address you have registered with us and choose a new password of at least 8 characters.